Skip to content

Vision & Affärsidé


 

Vision

Br. Jonssons Åkeri i Holmsund AB skall vara en organisation där kundvård är nyckeln till framgång. Vi skall uppnå en effektivitet som gör oss till ett attraktivt företag inom regionen. Det ska ske genom målstyrning och ständiga förbättringar av våra tjänster/produkter, arbetsrutiner, arbetsmiljön och ett kundorienterat synsätt. Vår konkurrenskraft baseras på kompetenta ledare och medarbetare.

Affärsidé

Vi säljer tjänster/produkter inom schakt/åkeribranschen mot privata och offentliga sektorn.
Vår kärnkompetens finns inom följande områden: Nymontage av vattenledningar, vägunderhåll, renhållning, gräv och schakttransporter, grundläggning, infiltrationssystem, uthyrning av maskiner och containers, snöröjning, halkbekämpning och vägrensröjning.
Kvalitets- och miljöpolicy
Br. Jonssons Åkeri ska genomsyras av kvalitet och miljö inom organisationen för kundens bästa.

Om företaget