Skip to content

Referenser

Företaget har under sin verksamhetstid utfört gräv- och transportuppdrag för:
  • Kommundelsförvaltningen Holmsund
  • SCA Timber Holmsund
  • Umeå Golfklubb
  • SCA Packaging Obbola
  • Rovågerns vattenförening
  • Sillvikens vattenförening
  • PEAB
  • Umeå Hamn AB
  • UMEVA Renhållning
  • Carlsberg m fl.
Referenser